Страница обновлена 31.10.2022

Муниципальное общеобразовательное учреждение Мышкинская средняя общеобразовательная школа

Страница обновлена 31.10.2022
Муниципальное общеобразовательное учреждение Мышкинская средняя общеобразовательная школа

 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА НА II ЧЕТВЕРТЬ 2022 ГОДА

 

Дни недели

Дежурный администра

тор

Вход

цокольный этаж

1 этаж

2 этаж

3 этаж

Столовая

Понедель

ник

Пантилеева Е.В.

Анфалов В.Д.

Константинова А.В.

 

Лебедева Е.Б.

Балашова Л.Н.

 

Хисамова Е.Н.

Николаева Н.Н.

Мизгирева И.В.

Луцеева Н.А.

Вторник

Грибкова Е.М.

Попова И.Е.

Сорокоумова Т.А.

 

 

Губанова Е. М.

Лапшина Е.В.

 

Орлова Н.В.

Швецова Е.Н.

 

Савельев О.Н.

Луцеева Н.А.

Среда

Константинова А.В.

Устинова Е.А.

Кокорина Е.Н.

 

 

 

Сдобнова Ю.А.

Ремизова В.А.

 

 

Свинкина М.А.

Беляева Н.В.

 

 

Выборнова О.Р.

Луцеева Н.А.

Четверг

Орехова А.В.

Куркин В.А.

Яроцкая А.В.

 

 

Замятина Г.А.

Матвеева И.А.

Кирюшина Т.Ю.

Дугина Г.А.

Алексеева С.С.

Луцеева Н.А.

Пятница

Болотов М.А.

Касаткина И.Б.

Орехова А.В.

 

 

Костина Ю.С.

Беляева Л.Е.

 

Сидорова И.А.

Соломина С.В.

 

Пивоварова Е.В.

Луцеева Н.А.